Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■Cl3 XII. Hoofdft. Aanwyzing van honderd partyen (Aanwyzing van Je 23. zet.)

A fpeelt 7 op 12. B flaat met 6 op 17.

— 31 op 36, met 32 op 41.

3 op 7. met dam 26 op

48.

7 op 13. met 17, twee tot

20 op 25. op 19.

met 19 op 30.

«—— 35 °P 4°- met dam 48 op

I 35-

flaat met 40, vier tot J op 16. I

B, even gelyk A twee fchyven over behou. dende, moet nochtans zien dat A by de vinding van zyn flag teftens in 't oog heeft gehouden, dat hy met zyne twee fchyven 5 en 16 de overhand op de twee fchyyen van B, 30 en 41, behouden, en hunne vrye loop bedwingen zoude. Want welke van die twee fchyven 3 ook terftond naa de flag van A fpeelen mogt, zo fpeelt A op zyn beurt, .voorzeker eerst 5 op 9 tegens 30 van B aan, en inmiddels wanneer B met 41 fpeelt, zyn fchyf 16 tegens dezelve 41 aan, waar meede A zyn winst voltooid.

(Am-

Sluiten