Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv O P D R A G T.

en Heelkundige Weetenfchappen, welker luifter Uw Hooghei aarfchap met eenen onver-welke!)ken Glans verciert; noch de voortrefelyke Talenten van Kundigheid en Ervaarenheid in de Geneeskunde; dewelken Uwe Hoog-Ge eerde Per Joon van zo veel dienfl doen zyn voor den Lande; die my hebben aangefpoord om Uw Wel Ed. Geftrenge in de diep/Ie eerbiedigheid een blyk te geeven van myne hoogagtinge.

't Is eene byzondere verpligtinge voor de groot e Weldaaden van Uw Wel Ed. genoot'en, en nog onlangs zo duidelyk ondervonden , die my de Vryheid doet neemen , van dit kleine Traktaatje, over de Catara&a, aan Uw Wel Ed. Gejlr. met alle onderdaanigheid op te draagen. Een Traktaatje, waarlyt, als men deszdfs Onderwerp bejchouwt'jen hoogjl en gewigtig , doch anderszins uit zig zelve geenszins de gun/Ie waardig,.om van Uw Wel Ed. te worden aangenomen. Het eenige, dat my in deezen op een goeden uitjlag doet hopen Js de genegenheid die Uw Wel Ed Ge/lr. altops ten duiddykflen betoond heeft toe te draagen aan de genen, die zig bevlytigen om de daadehke oefening der Heelkunde te bevorderen.

Mag ik my, Hóóg Geleerde Heer, ook tellen onder de zulken3 ik zal my in deezen

Sluiten