Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermengde Kwarts, Glas-, Schtiïp-, Keizei-,- Goud-, Tin, Yzerhoudende en andere Mineraale Zanden, - ^

XXIII. Hoofdst, Befchryving der Klei jen, zo der Gemeente, die tot Teel- of Vrugt- Aarde, tot Steen- , Pannen, Pottebakkeryen , tot Aardewerk en Porfelein-Fabrieken, gebruikt worden ; als van de Pypen- en Vollers. Aarden; de Lemnifcne, Gezegelde Aarde en Bolusfen; brakke, zoute en Viirioolifche Kleijen : wier oirfprong, eigenfchappen en nuttigheden , omftandig aangetoond worden. ,■.- 4^4.

XXIV. Hoofdst. Befchryving van de Kutten of Kalkachtige Aarden, die van Dieren afkomflig zyn, en tot Kalkbranden dienjtig; onderfcheiden in eigentlyke, opbruifchende; in Gipsachtige, die met Zuur verzadigd zyn en Zandachtige gekorrelde van bei-

derley natuur. . . £0&

XXV. Hoofdst. Befcliryving van de leigent» lyke Aaroen, of Stuif - Aarden, die men ook Plant-Aarden kan noemen, als grootendeels van Plantgewasfen afkomftig: waar toe verfcheU de Soorten van Veen - Aarden en

Turf behoor en. . , ■■ c^i

AAK»

Sluiten