is toegevoegd aan je favorieten.

Natuurlyke historie of Uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen [...]. Derde deels, tweede stuk. De delfstoffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kalk-Aaruen. #37

ninglyk Pruïsfifche Londen , vindt. Dezelve beflaat uit Blaadjes , die zydewaards en by- ^ kans op de kant leggen, zo dat zy byna een j Anjelier vertoonen. Ook fchynt de Gips-Aar- s de, welke men tusfchen Krolpa, Zella en Oepiz , in Keur Saxen vindt, hier te behooren. De Meelachtige Stoffe van het gekookte Water , uit het Koekkoeks - Bad by Frankfort, overblyvende , bevind ik , in tegendeel, zeer fterk opbruirchende, en dus een waar Kalkachtig Meelkryt te zyn.

III. Zandachtige gekorrelde.

(7) Kalk - Aarde die vast is, byna egaal Korrelig gepoeijerd, en eenigermaate doorfchy- / tiende.

Deeze , die men Gips • Zand zou kunnen noemen, komt fomwylen in Saxen voor. Zy bertaat uit witte, murwe, byna egaale Korreltjes, zynde uit verweering van de Alabaster, die Gipsaartig is , zo de Ridder wil, ontftaan. Wallerius betrektze tot zyne Aardachtige Meelige Gips, welke het Gips» Meel is , voorheen befchreeven. Daar van verfchilt dit Gips-Zand door zyne Korreligheid,

c7) Calx fixa, Pulweo • Granulata , fubjnjualis, fubdi'aphana. Syft. Nat. xii, Tom. iii. Gen. si- Sp. 7. Arena Gypsea. scbreb. Lith. 144. Gypfuru teirelice Fatinaceum, Wall. Syft. Min. 1. p. 35,

III. Dssl. II. Stuk,

iFDEELÏ

XXIV.

[OOFO.

ruK. GipsHeel.

viu

■alx Alai, aftrina. Gipsland.