Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 Aardachtige of

ii.

Afdeel. II. Hoofdstuk.

v.

Schistus Ardefia. Dakley.

de Huizen» in piaats van Pannen, mede dekt. Dewyl de Groene door 't branden Paarich wordt, dagt Da Costa of de paarfche ook daar van afkomf:ig konde zyn. Andere Groene wordt door 'r droogen Afchgraauw, zo onze Ridder aanmerkt. Het is , zegt hy, een weeke Ley, die met Zuuren opbruifcht, waarfchynlyk uit Aarde en Mergel geboren.

(5) Leyfteen met Afchgraauw Schrift, blaauw achtig zwart, klinkende.

Deeze Soort, die in Vrankryk den naam van Ardoife, in Engeland van Slate , in Italië van Scaglia voert,in 't Latyn Ardefia genaamd, is de gewoone Dak-Ley , in gebruik tot het dekken van Kerken en voornaame Gebouwen. Men vindtze zo wel in deZuidelyke en Noor» delyke, als in demiddeldeelen van Europa. Zy valt op Spitsbergen, in Sweedcn en Noorwegen, in Italië, op de Laplandfche en Switzerfche Gebergten. In Duitfchland heeft men 'er voornaame Groeven van, by Mosheim en Koburg, in Vrankryk by Angers en elders,

en

(5) Schistus Scriptnra cinerea , coerulescenti - nigc-r , tirmitans. Schistus nigro - coerulescens clangofus. Sijst. Nat. VIII. p. 154- Sp. 1. Schistus durus , RaiïirS aJbescens , clangofus. Wall. Syst, Min- I. p. 351. Scistus coeruleus. Da Cost. Fosfils. 181. Saxum compos. Mica , Quartzo & forfan Argilla Martiali. Cronsï» Ui*. §. j62. N. a» 4»

Sluiten