is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurlyke historie of Uitvoerige beschryving der [...] mineraalen [...]. Derde deels, derde stuk. De steenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KilKSTÏEHïS. Ï07

ïegt, dat zy naar Haanekammen gelyken, en ^ zitten op vlakke, uit zwaare Spaath famengeïlelde Korften der Droezen - Gangen: hoeda-s« hige ftukken ik van Izaak by Freiberg in Sa- Gij pta heb, van aanzienlyke grootte, met Zwa-/"' velkies en Schiefer-Laagen. Hier van is een gedeelte voorgefteld in Fig. 5, op Plaat XXVI. Op zig zelf kan menze zo wel gebruiken, als andere Soorten van Gips.

Van de Gips-Kryftallen komen 'er voor, ^ die als Hoofd-Haair gegroeid zyn , en daara van byna de fynte hebben (0 ; gelyk te Stollberg in Dalekarlie, dat tot Sweeden behoort. Deeze zyn gemeenlyk ondoorfchynende en witachtig geel van Kleur. Men vindt 'er van deezen aart ook dieTakkigzyn gegroeid. Hier door komen zy aan dit Geflagt naby.

(6) Draadfteen , diePlaalig, doorfchynendis,, met Ruitachtige plaatjes.

Dee-'

- (0 Gypfum cryftallifatum Capiüare. Wall. Syft. Min. J. p. 171. Vegetatio Lapidis Gypfarii forma Pilorum. Imper. p. 730. Drufce Gypfex Capillares. Cronst. 19,2.

(6J Stirium Lamellare, pellucidum , Lamellis Rhcmtoidalibus. Mihi. Selenites. Wall. Syft. Min. I. p. 165. Lap. Specularis. Plin. Agricolje. Aphrolelenites. Gaieni. Selenites Auftorum. Selenites Spathofo - Gypfeus, Rhombeus. Mus. Tesfin. 24. N. 1. Natrum Selenites. Syft. Nat. XII. T. 111. Gen. 14. Sp. 9, Sal petrefaaum. //, 'Cel. 79. lt. Scan. 121. Rumfh. Mus, T. 52- f- 1 >

III. Deel. III. Stok. .

tl.

deel.

III.

OOFDK.

is-Kry.

Hen.

Haair:htige.

VI.

'tirium la» nellatum. Seleniet. 31.XXVI. Fig. 6, 7.