Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Keï'Stekhek» 3B3

| wils vindt in de Spieeten der Krytbergen, i! heeft fommige Autheuren doen onderftellen, ; dat zy van eene Kalkaartige natuur waren. s I Anderen verzekerden , dat zy door de Lugt I tot Kalk wierden of door Vuur tot Kalk | gebrand konden worden; 't welk echter j óp de voornaamften, de Fuurjieenen naa; melyk, geen proef houdt; zo de Heer Wallerius ondervondt ; die thans zyn I Gevoelen,noopens den Oirfprong deezerSteeI nen , met kragt van redenen zoekt te ftaaven. I In de eerfte plaats ftelt zyn Ed. vast, dat de Keyfteenen uit een vloeibaare Stoffe gefproo ] ten zyn. Tot bevestiging hier van brengt zyn Ed. niet alleen de Verfteende Zeefchepzelen by, die fomtyds in dezelven gevonden zyn: maar ook andere dingen uit het Dieren- en Planten - Ryk; waar by men zou kunnen voegen dat Rood Koraal in een volmaakte Vuurfceen, uit myne Verzameling, bevoorens in Afbeelding gebragt (z): maar, aan den eenen kant zyn de Verfteende Zaaken in Keyfteen, op ver naa, zo gemeen niet als in Kaik- eft Zandfteen , of ook in Ley. Veeleer zou ik het befluiten uit de natuur zelf der Verfteeningen, gelyk ten opzigt van de Houten,die veelal in Achaat of Vuürfteen zyn veranderd,

dat

(z) Zie 't III. D. ï. Stuk, deezer Nat. Hiftoris,V\. XI. Fig, 6, bladz. 531. III. Deel. HL Stuk,

11.

LFDEÏt.

V. Hoofd» iuk.

Uit een 'loeibaars ïtoffe,

Sluiten