is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurlyke historie of Uitvoerige beschryving der [...] mineraalen [...]. Derde deels, derde stuk. De steenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Edele Steenen.

4.21

zei ven , 'gelyk in de Tourmalin, verwekt wordt (£).

Alle Edele Steenen, de Diamant niet uitge-, zonderd , kunnen , door verfcheide trappen des Vuurs, ten deele in Glas , ten deele in i Kalk veranderd; ten deele hard gebrand worden, en, volgens zeer laate Proefneemingen , kan men den Diamant, door eenen uiterften trap van Hitte, in de Lugt doen vliegen. De gekleurde Steenen verliezen, door een kleiner of fterker Vuur , eindelyk hunne Kleur (r). Volgens het Berigt van den Heer Kramer worden de. meefte Orientaalfche Edele Steenen , door een geweldigen trap van Vuur, tot

eene

(-7) Attritu Eleftrici fiunt, non vero Ignel Wall. Syft. Min. 1. p. 24i.

! (rj Calcinatorio Igne uil de póridere, neqiie de Colore perdunt, zegt Wallerius , uts. Dit is zekerlyk ten •pzigt van aiie Edele Steenen niet waar: gelyk blykt „ wanneer hy dezelven in 't byzonder befchryft: zeggende , by voorbeeld, van den Topaas, Igne calcinatorio Colorem perdit fimul et incrementum Ponderis fuscijut. p. 251j en van den Robyn, Igne parum de Ponderè perdit. Hoe kan zyn Ed. zig zelf dus tegenfpreeken ? Van de Granuateu . Amethyften , Cbryfohthen is het bekend, dat zy de Kleur verliezen, zelfs dooreen mindarm trap van Vuur. Van den laatften zegt hy zelf: Calcinata Colorem et transparentiam perdit. p. 355*. Gemmx colpratse fere omnes in Igne aut Colorem mutant Sut excolores fiunt; zegt Kraiker, Art. Dorim, g. I P. 45» . .

Dd 3

£11, Deel. III. Stok,

m

Arni ei. VII. Hoorn*

tl'K. ,

Hon-

ling in 't /uur.