Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Edele Steenen. 493

dat zulks door branden veroorzaakt zy. Ik heb niettemin zodanig een half wit, half geel Steentje , dat Natuurlyk fchynt, 't zy Topaas of Hyacinth. Cartheuzer brengt de Hyacinthen tot bewys by , dat 'er Edele Steenen zyn, daar men Blaasjes in ziet; doch, alzo zy zeer wel van Glas worden nagemaakt , zou 'er veel noodig zyn, om een Kenner in deezen te overtuigen (0).

Onder de Topaazen en Hyaciflthen is een Soort bekend , die men Jargon en door verbastering Sargoen noemt, gelyk de voorgemelde Ceylonfe Diamanten. Dit gefchiedt alleen, om derzelver minder waarde uit te drukken. Jaguon, (waar door hy het zelfde zal meenen,) zegt VV aller ius, is een gefpleeten, [mooglyk barftige]. De Jargons van Auvergne zyn zekere geele Steentjes, naar Topaazen , Hyacinthen enz. gelykende, die in een Beek, in 't Vivarees, gevonden worden. De Franfchen noemenze valfche en grove Hyacinthen. Dus is die naam ook op alle zodanigen, 't zy van waar afkomftig % door de Juweliers toegepast.

(6) Edele Steen , die minder hard is , hoog groen van Kleur. ,

Dee-s

(o) Bruckm. Beijtrage. p. 66.

("6) Gemma, duritie minore , Colore fature viridi. Mihi,

Gem-

IIL Deel. III. Stok,

II. Afdeel,

vil Hoofdstuk.

Hijacintltk

VI.

Gemma Jmarag'ut.

imaragd.

Sluiten