Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Edele Steenen.

49?

Aangaande deeze Edele Steenen , die dikwils de vierde in Rang geplaatst worden, is nog meer verichil, dan omtrent de Hyacinthen. De Groeiplaats zelve wordt hier betwist. Gedagte Akademist zegt woordelyk: men ,, kent hedendaags geen andere Smaragden , »» dan die uit het Ryk van Nieuw Granada, in 3, Zuid-Amerika, gehaald worden. De Hifïo„ riefchryvers, melden, dat, na de Ontdek„ king der Nieuwe Wereld, de Spanjaarden „ 'er een groote menigte vonden te Puërto„ vejo en Manta, op de Kust van Peru, ia ,, de Provincie van Quito." Voorts verhaak hy, dat men 'er hedendaags in of aan de zogenaamde Rivier der Smaragden , in dat Wereldsdeel, of in het omleggende Landfchap, dat nog den naam van Esmeraldas voert, geen blyk van vindt. Ta vernier ontkent zelfs, voegt hy 'er by , dat 'er Oostindifchc Smaragden zyn f». Ook bevindt die Steen zig niet onder de voorgemdden, my van Batavia bezorgd, door den Wel Ed. Geürengen Heer Mr. J.C. M. Radeumacher, thans Ordinair Raad van Indie, aldaar; met uitdrukkelyke by voeging en melding, dat op Ceylon geen andere Soorten van Steenen , hoe genaamd , gevonden worden, dan die agttien-

der-

CO Mem. uts. p. 343, Q. & 549. Oft.

Ii

III. Deel. III. Stuk.

ii.

AlDEEt.

vii.

Hoofdstuk.

Groejr» pliats.

Sluiten