Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYSTEMATISCHE

Prohtjs. De Styl liniaal , rondachng, yan boven pluizig. k. 178 Pisuni. De Styl van boven gekield, en pluizig. £.173 Lathyrus. De Styl van boven vlak en ruig, k. 183 Y 1 e 1 a. De Styl onder den Stempel gebaard, k. 199

3, J)e Haauwtjes tweehokkig en *t overige niet

als boven.

Astragalus. Een tweehokkige rondachtige

Haauw, e. 543, a\ 259

Eiser hul a. Een tweehokkige, platte, ge

tande Haauw, k. 277

J?haca. Een half tweehokkige Haauw- £.256,

4, De Haauwtjes byna éénzaadig en 't overige

niet als boven.

Geoftroya. Een éénzaadige Pruimvrugt: een Vlinderachtige, regelmaatige Bloem, Jacq. p. 7. c.178

P s o r a l ea» Le Kelk-met Klierachtige Stippen, e 547,£.178

Trifolium. Het Haauwtje Daauwlyks langer dan de Kelk, een of tweezaadig: de Bloemen tpt Hoofdjes vergaard. k. 281

QL yc yrrh 1 z a. De Kelk niet twee Lippen,

de bovenfte driefneedig. k. 218

5, De Peulen byna uit Leedjes beftaande.

JEschynomene. Een Peu! met éénzaadige

Leedjes: de Kelk tweelippig. ' k. 228

HE-

Sluiten