Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 27 )

en dat articul daar en boven, tot bekragtiging" en erkentenis van het zelve, door de gewapende Burgeryën, in de Steden en ten platten Lande, als mede door alle de Staatsleden en derzelver Ministers, en alle verdere Amptenaaren en Bedicndens over de geheele Republiek door, te laaten bezweeren, ingevolge de propofitie van Enkhuizen , op den 25 O&ober 1787. ter Staatsvergadering gedaan.

Als ook nog over het aandeel dat deze Provintic gehad heeft, in de batfte troubles in den Jaare 1789 en 1790. in de Oostenrykfche Nederlanden voorgevallen, en het gedrag der Staaten ten dien opzichte gehouden, vis d vis zyne Keizerlyke Majefteit, in te confenteeren op den 28 January 1790. in de Ratificatie van de Conventie, geflooten te Beriyn den 9 January 1790. met Engeland en Pruisfen, met opzicht tot de troubles in de Oostenrykfche [Nederlanden,en zig te conformeeren met de nadere Extenfie van dezelve , op den 25 February daar aan volgende; waar by de erkentenis der independentie van de Oostenrykfche Nederlanden vast gefield wordt, en zy zig by het tweede Articul dier Conventie verbinden, om met Engeland een gelyk getal ïroupen,aan die van zyn Majefteit van Pruisfen, op den ftaat van Oorlog te brengen, en dezelve naar de Nederlanden te doen avanceeren, zo dra de omftandigheden het zullen verëisfchen; door welk confent zy dus de Republiek niet alleen tot zwaare kosten gebragt hebben , maar byna zeker aan een onvermydelyken Oorlog met den Keizer exponeerden, waar van de gevolgen niet te overzien waren voor

deze

Sluiten