Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 513 )

Alsmede een Contra.Ordonnantie, groot ƒ 36262:10 voor den laatften termyn, of £ in de betaaling der Continuatie van de Schepen de Panther, &c. waar in Hun Ed. Gr. Mog. geconfenteerd hebben op 29 Nov. 1793, uit de Petitie van ƒ 1932716:12:6 den 29 Nov. 1791 gedaan, tot de extraordinaire Equipagie voor den Jaare 1792, en in mindering van de quota van deze Provintie, ter fomma van ƒ 1126960:16:5

en nog een tweede ter fomma van ƒ4037:10: — tot gedeeltelyke voldoening van de laatftc of i der kosten van de Equipagie van 's Lands Fregat de Jafon, geaccordeerd by Hun Hoog Mog. Ref. van den 30 May, en die van Hun Ed. Gr. Mog. van den 29 Nov. 1791. uit de Petitie van ƒ 136400:den 30 Nov. 1791 gedaan, tot goedmaaking der kosten van een expeditie naar... en in voldoening van de quota van deze Provintie ter fomma van

/79533:10* 9

En eindelyk om nog Contra-Ordonnantiën te depecheeren op vier Ordonnantiën van den Raad van Staaten , mede ten behoeve van gemelden Raad ter Admiraliteit op de Maafe gefïagcn , als een van . ƒ80000: — : —

en een van . . «76871:15: —

voorden derden termyn van de Continuatie van het Fregat de Scipio en het Wachtfchip de Arend, en nog van een Fregat van 40 Rukken, geaccordeerd by Hun Hoog Mog Refol. van 30 Maart, die van 29 Nov. 1793- van Hun Ed. Gr. Mog. uit de Petitie van 1240C00:- den 21 Nov. 1792 gedaan , tot extraördinaire Equipagie voor den Jaare 1793. en in mindering van de quota van de Provintie, ter fomma van/813336:13:4 de derde van . . ♦ ƒ80000:en de vierde van . . «"80036:3,

voor den iftenen 2den termyn der kosten van Equipagie voor de Hoeker de Zeihond, &c. als mede de onkosten van aankoop en vertimmering van drie Gaffelfcheepen, dcc. als mede voor prsemie van aanwerving geaccordeerd by de voorige aangehaalde Refolutie uit de Petitie van ƒ 8C0240:- den 28 Jan.

Kk 1793.

Sluiten