Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( SiS )

Den, 21 dito. worden de Refpedlive Comptoiren geauthorifeerd om te fourneeren, als 't Comptoir Generaal . . . ƒ1170000: — dat van Dordrecht . » 480000: — * Haarlem. . . * 480000: —

** Delft. » . - 320000: —

-'■ Schiedam. . . • 160000:—

• Amfterdam . . * 840000: —

■ Leyden. . . * 48000c:—

■■ Gouda. . . ■> 200000: —

»■ Schoonhoven. . 9 100000: —

— Rotterdam. . « 300000: —

«—-— Gornichem. , « 120000: —

■ Brielle. . . 0 120000: —

dus het Zuiderquartier . ƒ4770000: —

en 't Noorderquartier . . * 1230000:—

ƒ 6coocoot—

En worden de Ontfangers gelast elke week aan Hun Ed. Gr. Mog. van hunnen Ontfangst Rapport te doen.

Den 21 Feb. werd de Ontfanger Generaal gelast, uit de Kas van het verhoogde Last- en Veiigeld in te vorderen, een fomma van . ƒ 280:0: — dezelve werd noch gelast om van bovengemelde ïntevorderen, de verl'cheenenInteresfen, terfomma van . _ . . . ƒ 4690: —

van een capitaal van 66000:— waarvan van tyd tot tyd is afgelost en ontvangen.

Den 24 dito, werd het Comptoir - Generaal gelast, om zig te laater. fublidieeren uit de Comptoiren der Gemeenelands - Middelen in Dordt, Delft, Schiedam , Schoonhoven en Brielle, ter fomma van .... ƒ325000: — en het zelve in extra ordinairen ontvangst te brengen.

Den 24 dito, is geördonneerd aan J. Abram en F. lfack Hungaaren, het gewoon viaticum te betaalen, beftaande voor hun beiden in . f 300: —

Den 24 dito, worden noch drie Contra - Ordonnantiën

Sluiten