Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 519 )

tiën gedepecheerd, de eerfte ten behoeve der Admiraliteit, van . . ƒ32896:18: — in Westfr. en 't Noorderquartier, in mindering van ƒ42000: — zynde van het restant een aparte Ordonnantie gedepecheerd van . ƒ9103:2: — waarvan ƒ30000:— voor 10 maanden dienst van het Fregat Enckhuyfe, en ƒ 12000: — voor 2 maanden gratificatie geaccordeerd te fourneeren op de Petitie van ƒ 1240000:— den 21 Nov. 1793. dé tweede ter fomma van . ƒ49445:1358 zo tot aankoop als diverfche maanden dienst van 10 Maart tot 31 Dec. 1793. en gratificatie van een Brik , en voor aanwerving van eenige manichappen van de Oost-lnd. Comp. overgenomen; te fourneeren uit de Petitie van ƒ 90:000:— den 5 Maart 1793. geconfenteerd tot gocdmaaking van de nog niet gespecificeerde binnenlandfche defenfie te Water. De derde ter fomma van ƒ13919.18:11 in mindering van / 15000:- zynde van de rest een aparte Ordonnannie gedepecheerd van ƒ1080:1:1 tot aanwerving van 't Fregat Enckhuyfe, mede gefprooten uit de Refol. van bovengem. datum, uit de quota door deze Provintie te fourneeren op de Petitie van ƒ3500000:— den 15 ^April geconfenteerd.

Den 25 Febr. Ordonnantie aan J. Wouters en 22*. Dikkers, Aanneemers van Paarden, groot ƒ 300C0:-

Dcn 6 Maart Worden vyf Contra - Ordonnantiën gedepecheerd, ten behoeve van de Admiraliteit op de Maafe, als een groot . ƒ100000: — : — drie te famen groot. . «300000:—: —

en een vierde van . . - 87672:12: 4

.te betaalen uit de quota dezer Provintie, op de Petitie van ƒ3500000:— den 15 April gedaan, tot mindering der kosten van dit loopende Jaar, als voor een nieuwe te doene Equipagie , en uit die van ƒ9000:0:— den 5 Maart gedaan tot vinding van alle de nog niet gefpecificeerde Articulen tot

• de binncnlandfche Defenfie te Water.

Den 6 dito. Een Ordonnantie ten behoeve van den Commis Colthof te Loevenftein, groot ƒ 800: — Kk 4 Dca

Sluiten