is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de venus-ziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ö 5<5 ©

dig, de koorts , die dagelijks wederkomt, is onderhevig aan verheffingen. De etteragtige uitwerp ielen zijn ichor eus , rosagtig en zeer ftinkende. Dikwils word de pis niet dan met zeer veel moeite en met een brandige prikke. ling ontlast.

Zeldzaam volgd eene verzweering uit Venusziekte op een knoestgezel; De verftopping, die de verzweering voorafgaat, is zelfs dikwils ongevoelig of onmerkbaar , zoo fncllijk zijn deszelfs voortgangen , en zo zeer invreedende is deszelfs gif en deszelfs werking verwoestende. Nogthans zijn de fmerten , welken dezelve te weeg brengt, veel verdraaglijker , dan die van de kanker , het is geen dunne ichor, waar door het vleefch tot verrotting overgaat; het is een dikke etter, geel - en groenagtig ; zomtijds bloederig, dikwils van een kwaade reuk, dog niet verzeld van die groote flank, en van die dunrje bloederige etter van de kanker.

Jonge lieden en die den loop der welluslusten volgen , worden voornaamentlijk aangetast door Venus-zweeren. Het knoest-en kreeftgezwel is meer algemeen bij die vrouwen , die reeds aan den herfft haares ouderdoms gekomen zijn bij het eindigen der maandftonden , ten zij eenige voornaame toevallen, of een erfrijk gebrek deeze ziekte veroorzaakt heeft in eenen min gevorderden ouderdom. De verplaatzing van de ftoffe der ziekten , de gevolgen van het kraambed , de opftopping der maandftonden, geweldige flagcn en ftooten kunnen daar toe aanleiding gceven, maar

dec.