is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de venus-ziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

@ 66 $

gelijk de hair-worm vereenigu , op welke dokwik geen invloed heeft. .

§. XVII.

Van het Bederf der Beenderen.

Wij zullen niet anders fpreeken , dan van dat bederf der beenderen , 't welk koomt als een gevolg der verzweeringen , en welke in die der neus en van het verhemelte bijna nooit nalaaten de beenderen aan te tasten , of van dat , 't welk bekend is onder den naam van Spina ventofa of Been-uitwafching met verzweering. De Spina ventofa, de Ozcsna en de verzweeringen van het verhemelte kunnen te weeg gebragt worden door beginzelen van Scheurbuik, gebreeken in de klieren, of Engelfche ziekte: maar het is de pligt van den lijder, om door eene opregte belijdenis , de twijfelingen van zijnen Geneesheer weg te neemen , indien hij niet door toevallen, die minder twijfFelagtig zijn, in dezelve kan verligt worden.

Men onderfcheid zeer gemaklijk het bederf der beenderen van het verhemelte , wanneer de lijder door den neus fpreekt.

Nooit is dit toeval oorfpronkelijk.

5-XVIII.