is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de venus-ziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

@ 68 ®

moeten het oordeel en de voorzegging \7an den Geneesmeester befticren.

Oflchoon deeze toevallen, vooral de Beensixitwasfchen, gewoonlijk in derzelver eerfte aangroejing , weinig of geen pijn veroorzaaken , is het nogthans zeldzaam , dat zij verouderen zonder dezelve te doen gevoelen. Tegen den avond verwekken zij eenige riekende pijn , deze word vermeerderd door de warmte van het bed, en verdwijnen met de duisternisfen : dit dient voornaamentlijk tot een Kompas om te wectcn of derzelver oorfprong uit Venus-ziekte is. Ik heb 'er eene nog zekerder. Doed twee of drie plaatzelijke wrijvingen met kwik , en wanneer de pijn bedaard , is de -beens-uitwafch ontwijfelbaar uit Venus-ziekte.

De Uitwasfehen der beenderen zijn en blijven vrij hard; dikwils komen zij tot ontbinding. De Gom-gezwellen worden zagt en eindigen doorgaands door verettering. De Nodi of Knoop-gezwellen houden het midden tusfchen den beens-uitwafch en het Gom-gezwel. Desgelijks kan men in het eerfte tijdperk van derzelver aanwafch niet verzekeren , of hes vogt, waai- uit deszelfs zelfftandigheid beftaat , wederom met den omloop der vogten zal opgenomen worden om zig door een afgelegen ontlast-buis te zuiveren; of dat dezelve , in etter veranderende, eenen meer onmiddelijken uitgang zal zoeken, door de verbreeking van de bekleedzelen, en vliezen, waar in hetzelve bcfloten is.

Verfcheidene Schrijvers hebben deze drie gebreken onder den algemeeneu gefiagtnaam,

Exq-