is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de venus-ziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& 155 ©

Zelve, op zijn plat, tusfchen de voorhuid en het hoofd der roede , tot zo verre dat ik eenigen wedcrftand ontdekke, alsdan ben ik aan de kroon of rand van het rocdenhoofd. Met de linkerhand rek ik de voorhuid uit en houde dezelve wel vast, ik draaije alsdan de biftouri om op deszelfs rug, ik fteek regt dooide bekleedzelen heen , om de dubbele huid volgens deszelfs loop en met eene fneede door te fnijcien ; en alsdan haale ik de biftouri naar mij toe. Ik laat de wonde in laauw water uitbloeden , en ik verbinde dezelve vervolgens met droog plukzel. Ik overdek dezelve met eene vierdubbelde compres, gefneeden in de gedaante van het Kruis van Maltha, en gedoopt in het water, algemeen bekend onder den naam van Aqua vegeio -mineralis, of dat xznGoulard, dog wat flap gemaakt. Men houd dit verband vast door een kleine zwagtel, welke eenige maaien word omgewonden ; De roede word met een draagband onderftcund ,* uit vreeze dat dezelve hangende, de toevloed zig daar heen zoude bepaalen. Als men het verband wegneemt, cn men de wonde tot verettering gefchikt bevind, verbind men dezelve met de gewoone Digeftif, waar over men een Cataplasma of pap legt , bereid uit Vlier-bloemen , kruim van brood , en het Aqua vegeto-mineralis,

In die Phymofis, bij welke aan het einde der roede eene watcragtige zwelling zig vertoont , is het allerkortfte middel, om dien opgezetten rand met een fcheermes in de rondte weg te Glijden , zorg dragende om te gelijker tijd het hoofd der roede te rug te drukken