Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ 217 B

zijn mag, eene bloedige pis gewaar word, ja dat men zelfs zuiver bloed watert. Dit toeval is zonder eenig gevolg en verwekt meer ontftcltenis, dan dat het zelve kan fchaden. Door de rust, het gebruik van zoete weij met Salpeter, of een once Room van wijnfteen in agt deelen verdeeld en ingenomen om daar door den Buik te zuiveren, die dikwils gefloten, en om mij van de uitdrukking der lijders te bedienen, als ge/pannen is , word de gerustheid van den lijder en alle de zaaken| in haaren vorigen ftaat herftcld.

Het is volftrekt onmogelijk den tijd der geneezing van deze foort van vloed te bepaalen. Dezelve hangt van zeer veele omftandigheden af , en de eenvoudige befchouwing van den lijder kan de voorzegging niet beflisfen. Dog zwakke perfoonen, kwaadfappige, miltzuchtige , of die door afgaande koortzen aangetast zijn , zulke , die kliergezwellen hebben, of eenige andere ziekte , waar bij de klieren zijn aangedaan, moeten zig voorftellen, dat dezelve hardnekkig zijn zal,

De behandeling is zeer eenvoudig. In de eerfte plaats gebruik ik de zeepagtige Pillen (Pilulce faponacece) zamengcfteld uit de jfalappa; de Cmapher, de Refina Guajaci en de Mercurius dulcis. Dikwils word door deeze pillen, zonder eenig bijgevoegd hulpmiddel, de geneezing te weeg gebragt; maar, wanneer dezelve niet voldoende zijn , dan laat ik, zo dra de ontlaste ftoffe niet meer groen of geelagtig is , de Balfamiqne Pillen, gebruiken, waar van ik in de vorige §. gefproken heb.

O 5 Ik

Sluiten