Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPDRAGT

AAN DEN WEL EDELEN ZEER GELEERDEN HEERE, DEN HEERE

L. B I C K E R,

MED. DOCT., DIRECTEUR EN EERSTE SECRETARIS VAN HET BATAAFSCHE GENOOTSCHAP DER PROEFONDERVINDELYKE WVSBEGEERTE

T E

ROTTERDAM,

Lid van de Hollandfche Maatfchappy der Weetenfchap~ pen te Haarlem, van de Keizerlyke Academie der Natuur ■ Onderzoekeren, Lid Correspondent van het Genootfchap ter aanmoediging der Konften , Manufactuuren, en Commercie , te London, Lid van het Zeeuwsche Genootfchap te Vlisjlngen, van het provinciaale Utrechtfche Genootfchap, en Lid Correspondent van het Bataviaafche Genootfchap, enz. enz.

De alleruitmuntendfte kennisfen , welke U Wel Edelen 'Zeer Geleerden ! niet fechts door deze wingewesten, door de mtgeflrektjle landen van Europa, maar * 3 eok

Sluiten