is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontleedkunde volledig verhandeld; of Naauwkeurige beschryving van alle de deelen des menschelyken ligchaams.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 Verhandeling over de Ontleedkunde.

inwendig bekleedfel, het welk het dunne hersfenvlies de gezichtzenuw levert. Nadat dit een foort van eenen uitfteekenden wrong, of een kusfentje binnen in het oog, gevormd heeft, vouwt hei. zich om,, en ilrekt zich uit op de inwendige vlakte van het donker hoornvlies , welks dikte het vermeerdert, en welks tweede laag het uitmaakt.

(i) Cor- Het doorfchynend hoornvlies (') fchynt als nea het waare diep in de dikte van het donker hoorntrampa- vj;es jn gekasrJ te zvn- Inwendig vertoont het rens' altoos eenen uitfteekenden kring , welke een weinig buiten de randen van dit vlies uitkomt. Behalven dat het van vooren een weinig naauwer is, heeft het de gedaante van eene langEl- werpige rontte (a) , welker groote as (J) zich C*}Axi<. van ^en kleinen tot den grooten ooghoek uitftrekt. Deszelfs dikte is aanmerkelyker dan die van het donker hoornvlies, voornaamelyk in de eerstgebooren kinderen, in welke de achterfte vlakte om zoo te fpreeken tegen den regenboog en het kristallyn vocht aanraakt.

Het doorfchynend hoornvlies wordt gemaakt van een groot aantal evenmiddenpuntige laagen (+") La- (4) door eene cel wyze zelfflandigheid verbonden, mina fn Welker celvormige openingen een wey7rkT.' vocnt: is- Deze zelfflandigheid is flapper tus(?) Ar. fchen de twee voorfte laagen, dan tusfchen de

«ol<e. acn_

deze zenuw verbonden; is onder de Ontleedkundigen altoos eene hevige ftryd geweest. Verre de meefte fremmen het gevoelen van galenus toe. Met veel recht, dunkt my , zegt de zeer vermaarde z i n n in zyn uitmuntend werk over de Ontleedkundige befchryvins .van '^menfchen oog. „ Dat de grenspaalen tusfchen de fchê„ de dezer gezichtzenuw en het donker hoornvlies zoo" „ duister zyn, dat men ze waarlyk ia twyffel trekken „ moet". Pag. 10. §. VI.