is toegevoegd aan je favorieten.

De ontleedkunde volledig verhandeld; of Naauwkeurige beschryving van alle de deelen des menschelyken ligchaams.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Ingewanden.

3*3

den ftelregel van winslow in deszelfs linker holligheid moet uitkomen. Somtyds heb ik ook gezien, dat de rechter laag van het mid-

,i denfehot, aan het middenfte gedeelte van het borstbeen vast was, terwyl de linker laag aan dit been was vastgehecht, tegen over deszelfs geleeding met de kraakbeenderen der ribben. Tusfchen beide deze was eene driehoekige tusfehenruimte, welke de lengte van het borstbeen volgde, en alleenlyk een vetachtig weeffel bevatte. Deze is de tusfehenruimte van welke avenzo ar eertyds gezegd heeft, volgens de waar-

; neeming dewelke hy op zich zelve heeft gedaan, dat 'er onfteekingen, en verzweeringen in konnen gevormd worden , welke geene gemeenfchap houden met de linker en rechter holligheden van de borst.

Salius diversus heeft deze ziekte met veel naauwkeurigheid befchreven. Zy gaat, zegt hy, vergezeld met hevige koorts, geduurige angstvalligheid, grooten dorst, eene korte heigende ademhaaling, eene groote hitte in de borst, doch weinig pyn, uitgezonderd aan het

; borstbeen, waar aan men eene zwaarte gevoelt; een geduurige hoest gaat 'er mede gepaard, en de pols is hard even als in het zydewee (*)- f*jPieu— Salius diversus heeft een perfoon die ritis.

i van deze ziekte aangetast wierdt, op den ne-

! genden dag zien derven. Men opende hem, en men vondt het celachtig weeffel van het middenfehot zeer ontdoken. Als deze ontfteeking tot verzweering overgaat, verzaamelt zich de etter onder het borstbeen, alwaar hy verfcheiden wanorders kan veroorzaaken. Columbus en na hem barbette hebben gewild, dat men hem loosde door de konstbewerking van de X 2 tre~