is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontleedkunde volledig verhandeld; of Naauwkeurige beschryving van alle de deelen des menschelyken ligchaams.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van dè Ingewanden.

433

rieri komt, met welke het doorboord is, als uit de oppervlakte van alle de ingewanden, die in den onderbuik befloten liggen. Men heeft eertyds gezegd dat het aangevoerd werdt door klieren , welker aanwezen nooit bewezen

is. De weyvaten zwecten het uit en

brengen het weer in het bloed. Met wordt fomtyds in ziekten dikker, en neemt eene lymachtigheid aan, welke tegennatuurlyke vasthechtingen tusfchen den penszak en de deelen, welke hy aanraakt, en tusfchen die deelen zelve, te weeg brengt.

• De uitwendige vlakte van den penszak (*) C)Per'is los en overdekt met een celachtig weeffel, daar van achteren in de nabyheid der nieren caJuHzeer veel van is; als ook rondom den navel, tiafia. Overal elders is het zoo dik niet. Het vormt Cv. In' een foort van verlengingen, in .welke de pis- f$$£\ Maas (*), en de endeldarm (') gelegen zyn, (j)rafa

en die den buik uitgaan met de aye- (*) en crura-

zaadvaten (5). i^rrdhè I De uitgeftrektheid van den penszak is zeer aanmerkelyk. Nadat dezelve de onderfte vlak- tica'. te van het middenrif (f) bedekt heeft, ziet C6) Diamen hem achterwaardsch neerhangen op de P'"'aSbyhangfels (?) van deze fpier , op de inwen- ffij dige lendenfpier (8_), op de vierkante lendenfpier (?), en op de nabygeplaatfte wervelbeenderen tot in het klein bekken. Aldaar vouwt ^^Pf9' hy zich om op de voorfte vlakte van den en- (9)Q«a. deldarm, om de achterfte vlakte van de pisblaas dratus by mannen, en die der baarmoeder (?") by luinb*vrouwen te bedekken. Als hy aan het hoogfte rur%: IU gedeelte van dit ingewand gekomen is, daalt terUu hy wederom nederwaardsch op deszelfs voorde vlakte tot beneden de pisblaas, waarna hy II. Deel. Ee op