is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontleedkunde volledig verhandeld; of Naauwkeurige beschryving van alle de deelen des menschelyken ligchaams.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434- Verhandeling over de Ontleedkunde.

ro Ar- °P dezen zak opwaardsch klimt, als welkers fjite achterile cn zydelyke gedeelten hy bekleedt* mamma- Eindelyk begeeft hy zich van onderen naar boria in- Ven op de achterfte en binnenfte vlakte der fpiem7n- ren van den onderbuik, en eindigt in het mid> tercosta. denrif. Daarenboven heeft hy nog byhangfels, les infe- die binnen in deze holligheid gaan, en niet anriores. ders zyn dan vliezige verdubbelingen, tusfchen teri* '" we!ker 3aagen het celachtig weeffel zich voegr. lumba- De byhangfels of verlengingen van de vliezige res. laag des penszaks verkenen verblyf en onderfteuteriaAfa a£l" de ingewanden van den onderbuik, en aan 'eraan- de vaten, die 'er zich door heen verfpreiden , intcrior. diervoegen dat 'er, om eigenlyk te fpreeken, ge(0 Ar. ne dier deelen is, welke niet gevonden wordt

in dcn zak' den welken dit vlies vormt. rales. ^E penszak heeft bloedvaten en zenuwen. C6) Ar- De flagaders worden denzelven aangebragt door terice de inwendige mamflagaders (') , de onderfte baïes™ tusfehenribbige (a) , de lendenflagaders (3), (?) Ar- de voorfte heilige flagader (4) , de zydelyke t:ri,e heilige flagaders de darmbeenfche lendentpigas- flagaders («), de voorbuik fche flagaders (r), 'm%r- de kleme voorfte darmbeenfche de onder-

va ilia-

fis middenriffche (») , de nierdoosflagaders f# ante- 0°) > te vetftagaders (") , en bykans door ï't^D-a alIe dellagaders> welke zich door de ingewanphrag- ' den van den onderbuik verfpreiden. ■matïca D ë uitwendige mamflagader boven het kraakinferio- been van de zevende der waare ribben geko(%Ar raen zvnde' geeft naar binnen een klein takje, terii welk zicn naar het byhangfel van het zwaardsgecapfula- wys kraakbeen begeeft. Waarna zy zich in tweën ref- rPlirst ; deszelfs inwendige tak daalt nederterL waardsch in de dikte van de rechte fpier, welsdipof*. ke zich daar ook in tweën verdeelt, waarvan

'. 'er