is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontleedkunde volledig verhandeld; of Naauwkeurige beschryving van alle de deelen des menschelyken ligchaams.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43ö Verhandeling over de Ontleedkunde.

hadden. Deze ftam verliest zich in de zydelykë gedeelten van het middenrif, in de breede fpieren van den buik, en in de bekleedfels. Daar zyn ook eenige takjes, die naar het celwys weeffel van den penszak gaan , en naar den penszak zeiven. Om voltallig te zyn behooren 'er tien te zyn, en dan moet de eerfte onder de laatfte rib, en de laatfte boven het heiligbeen gelegen zyn; doch gemeenlyk ontbreekt er één of twee van.

De voorfte of middenfte heilige flagader fprmt uit het midden van de groote flagader, een weinig boven de verdeeling dezer flagader, fomtyds uit den oorfpronk van de rechter darmbeenfche, fomtyds uit de laatfte rechter lendenflagader, doch meermaalen uit den ftam van de linker darmbeenflagader. — Zy daalt nederwaardsch achter de groote flagader, en bykans volgens de lengte van het middenfte voorfte gedeelte des heiligbeens, in den punt van dit been, en vervolgt fchier tot onder aan het ftuitbeen. Zy heeft beftendige takken, die naar dc dwarschte gericht zyn, en inmondingen maaken met de zydelyke heilige, en met de laatfte lendenflagaders. Deze takken geeven takfpreidingen op het celachtig weeffel van den penszak.

De zydelyke heilige flagaders zyn zeer onderfcheiden van de middende door derzelver takfpreidingen, en door de manier op welke zy eindigen. — Zy komen bykans altoos van de onderbuikfche voort. Haar getal verfchilt veel. Somtyds is 'er maar ééne aan eiken kant, en fomtyds zyn 'er meer. De onderfte vereenigen zich wederom om met de middenfte heilige flagader een foort van boog te vormen. De

tak-