Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Ingewanden.

5°5

,De hals van de galblaas vervult den hoek, Celken deze twee flagaders vormen. De alvleesrtvvaalfvingerige flagader begeeft zich achter den Wortier. Zy geeft, doch zeldfaam, een klem Kagadertje: het welk de navelkuil der lever , gaat bereiken. - Daar,;gaan altoos twee of drie Vtwaalfvingerige flagaders (') af, welke naar (, net rechter cn dwarfche gedeelte van den u , twaalfvingerigen darm nederwaardsch daalen en * welke, nadat zy takfpreidingen aan de gemeene Labais gegeeven hebben , zich op de wanden |Sm dezen darm verliezen. — Deze flagader., :. achter het begin van den twaalfvingerigen darm i geplaatst, zendt denzelven ook eenige takken toe Zy brengt de dwarfche alvleesflagader ( ) ■ voort, vervolgens de groote rechter maagflaga- ( ïtfer rO, en eindigtin eenen dikken twaalfvin- < p-crigen tak, welke zich op den twaalfvingeri- < ; gen darm, en op de alvleesklier verliest, en ; •I inmondingen maakt met takken van. de boven- , ■! fte darmfcheilfche flagader. • ! Deze ftamt af van het voorfte en linker ge: deelte der groote flagader (4), tusfchen de byhandels van het middenrif C), onder den boyenbuikfchen ftam L6), van welken zy maar door eene zeemaauwe tusfehenruimte afgefcheiden is , en boven de linker nierflagader (7). — Zy daalt van den linker naar den rechter kant, en voor het dwarfche gedeelte van den twaalfvingerigen darm heen gaande, fluipt zy tusfchen beide de ha<ren van het darmfcheil. Doch, voordat zy daS aankomt, geeft zy kleine takjes , welke naar het linker gedeelte van de alvleesklier, en naar den twaalfvingerigen darm gaan , inmondingen maakende met die, welke de lever- en de nierflarader aan deze deelen byzetten. Zy b ' fij brengt

(•) Ar.

teria duodenales-.

(f)Pancreatica transyerfalis.fjs) Gastricadextra major.

(4) Ar.

teria aorta. (?) Appendicetdiaphrag.mat is. C6yprun-

CUS CiS-

liacus. (?) Arteria renalis finistra.

Sluiten