Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Ingewanden. 509

Eindelyk komen 'er uit de bolte van de Iaatde boogen kleine takfpreidingen, welke niet krom maar recht zyn, twee ryen maakende, éénen voorden, en éénen achterden, die elkandcren volmaakt gelyk zyn. Deze takfpreidingen begeeven zich op de darmen, in de dikte van de celachtige laag, welke tusfchen de twee eerde rokken gevonden wordt. Zy geeven daar kleine takken , die deze doen gelyken naar rysgewas ; vervolgens daalen haare dammen door" de tusfchenruimten der fpiervezels heen, en vormen op de tweede cellaag eene aanmerkelykere vlechting dan de eerde. Deze dammen komen gewoonlyk tegen den wortel van het klapvlies uit , en worden in de kleine deukjes, die daar te vinden zyn, ontfangen. — Nadat eindelyk de Iaatde fpruitjes dezer dagaders, welke voor het- b.'oore oog onzichtbaar zyn, den gewaanden zenuwrok doorboord hebben, maaken zy zeer fraaije vlechtingen, die zich in den donsrok der darmen verliezen.

De onderde darmfcheilfche dagader draagt ook den naam van inwendige aambeyjlagader (?); (O dromdat zy den endeldarm gaat bereiken. Men jjjj^ maakt met vry veel oordeelkundigheid deze op- „oidalis merking, dat haar de naam van darmfcheilfche interna. flagader niet toekomt, omdat zy niet naar het darmfcheil gaat, en dat men beter zou doen haar de linker kronkeldarmftagader (\; te noe- (*). Armen. Deze flagader fpruit alioos uit het voorfle JgjJjJ* en linker gedeelte der groote flagader, tusfchen de uitmelkende en de darmbeenfche vaten, dan eens nader by de eerfte , dan wederom nader by dc andere, Zy geeft, niet verre van deszelfs oorfpronk, en fomtyds eenige duimen verder,

één

Sluiten