Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE VALLENDE ZIEKTE. 31

Dikwyls vind men in de lykcn der geenen, die door de vallende ziekte weggerukt worden, niets, dat men als de oorzaak van de dood befchuldigen kan.

De beroemde vanSwieten kon een vrouw, die, wanneer zy een mannelyke vrucht droeg, door. vallende ziekte geplaagd wierdt, daar zy niets yan befpeurde wanneer het een meisje was.

Hier uit ziet men hoe ydel de roem van fommige onfeilbaare middelen (fpecifica') is, dewyl de oorzaak van de ziekte dikwyls onbekend is, en zelfs bekend zynde niet altoos kan weggenomen worden.

Pe vallende ziekte, die zonder eenig voorafgaande peeken plotfelyk overvalt is byna ongeneeslyk.

Deeze ziekte, gelyk men by zommige Schryvers l^est, is fomtyds door de derdendaagfche koorts, door aambeijen, buikloop, zweeren» eindelyk door verandering van lucht geneezen, doch my is nooit gebeurt zulke gelukkige uitkomft te zien.

Zomtyds houdc dezelve in de meisjes tegeng de tyd haaren vrysterfchap op, maar dit heeft alleen maar plaa's by bloedryken.

Zelden fterven de Lyders in den aanval, zeer dikwyls worden zy door eene beroerte weggerukt. Hier om als de oogen rood .worden, en B 3 *er

Sluiten