is toegevoegd aan je favorieten.

Oeffenkundige aanteekeningen, over verscheide ziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE WATERBUIK. 189

langs weder de beroemde Storck willen dat deeze wryvingen met olie van amandelen gefchieden. Men voege 'er met vrucht een weinig geest van harts - hom by. (40 ) Dog men moet zich van de wryving onthouden, als de buik fterk opgezet, op het aanraaken pynlyk, of de huid te teer is.

Indien geene middelen helpen om het water te verdry ven, moet men de aftapping (paracenthefis) in het werk ftellen. Er zyn voorbeelden dat allergevaarlykfte waterzuchtigen langs deeze i weg geneezen zyn. ( 4O

Hier geld weder het voorfchrift van de bovennoemde Lyf-Artz Fostis: (dd) Deeze handbewerking dan te doen wanneer de kragten nog

bloeijen,

(40) Dit middel is voor al voortreffelyk wanneer er zich trommelzucht Qtympamtes) by voegd. Men

I neemt een once olie van amandelen en een drachma van de geest van hartshoorn, en laat 'er de buik zagt | mede wryven, waar op de lyders meestal eene fpoeI dige verligting ontfangen. Vert.

(41) Er zyn nogthans maar voorbeelden dat dit middel alleen een ftreelmiddel is geweest, alleenlyk dienende om den lyder eenige verligting toe te brengen zonder ooit eene volleedige geneezing bewerkt te hebben. Vert.

<L*<0 P- 333-