is toegevoegd aan je favorieten.

Oeffenkundige aanteekeningen, over verscheide ziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de waterbuik. iqi

teeken dat 'er daar eene verharding is. Eene geele kleur geeft meest al te kennen dat de lever; een paarsfen of loodachtige dat de mild verftopt is.

In de waterbuik zyn meest al d'ingewanden grooter en verhard; hier om moet men omzigtig zyn, dat zy door de troquart niet gekwetst worden, het geen S chm ücker, die het opregtelyk bekent. gebeurt is.

Indien het de kragten toelaaten, moet men in eens al het water aftappen, om dat indien de buis in de wond blyft, 'er, gelyk van Swieten waargenoomen heeft, in deszelfs omtrek ontfteeking ontftaat, of de buis er uitgetrokken zynde de wond in korten tyd zich fluit, of voorzeeker zoo zaamengetrokken wortit , dat het inftrument er zonder geweld niet weder ingebragt kan worden.

Intusfchen, moet men, als het water afgetapt wordt, den zwakken lyder wyn of vleeschnat geeven; en indien hy daar door niet verfterkt wordt, moet men met verdef ontlasting van het water ophouden.

Het afgetapte water geeft aanleiding tot de gelukkigfte voorfpelling, als het citroen - kleurig flymachtig en zoutachtig is, en een pis-reuk heeft; hoe meer het zich hier van verwydert, des te grooter is, gelyk du Verney het waargenoomen heeft, het gevaar. In deeze zoo gevaarlyke ftaat van de ziekte

vindt