is toegevoegd aan je favorieten.

Oeffenkundige aanteekeningen, over verscheide ziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DÉ WATERBUIK. 103

ïndi'en de dorst den lyder kweld, moet men 'er leen weinig berg-zuuren by voegen: Dog indien 1de pols zwak, klein en traag bevonden worde, komt een drank van de Spiritus Minderen en de Spiritus Volatilis cornu cervi fuccinatus te pas,

Aq. menth. unc. jy. Spir. minderer unc. p.

Cornu cervi fuccin. gutt. XXX.

Syrup kermes, dr. yj.

m. d'.

De kragten na de hand - bewerking toeneemende, zal men zoodanige middelen moeten geeven , die de oorzaak van de waterzucht beftryden. Zelden gebeurt het dat het water zich een doortogt maakt door de navel; maar wanneer dit gebeurt , met verligting voor den lyder, moet men i deeze werking door geene middelen ftooren.

i\ Maar in tegendeel als de navel opzet, of uit-

i puilt, en de bekleedfeien dun zyn, kan men die

| met een lancet openen.

Wanneer de teel deelen zwellen, is roodewyn

jj met welriekende kruiden eh kalkwater ( N°. 86 )

| van nut.

Men gebruikt ook zakjes met meel en welnekende kruiden, die fyn gewreeven zyn en weinig zout dat fterk gedroogd is, opgevuld. Dog indien de deelen ontveld zyn eu vochtig, dan worde N ke5