Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23 )

byvoeging van Phlogifton , en door de opflorping vaü haar overtollig zuur in eene brandbaare lugtherfchaapenis. De Zeezuurlugt word brandbaar, zo dra een gedeelte van haar zuur door water &c. is ingezoogen.

De brandbaare lugt, die men uit fpiritus vini en fpirüus nitri verkrygd , is zyne brandbaarheid alleen aan de dampen van de fpirüus vini, bcftaande uit het plantzuur en Phlogifton verfchuldigd &c.

Onder de vlamvatbaare lugten zyn zommige even zwaar als de lugt der Dampkring , andere zwaarder , andere wederom ligter dan de gemeene lugt.

o'nder de ontvlammelyke lugten, die uit de grodftoffelyke zelfftandigheeden, met naame, die uit de garst "getrokken worden , zyn 'er die volgens de proefneerriingen van den Heer ACHARD van gelyke zwaarte zyn met de gemeene lugt. (k). Tot de tweede zoort behooren de brandbaare lugten , die door hitte verkreegen worden uit oleum vitiïoüen fpiritus nitri , fpiritus vini en fpiritus nitri &c. De brandbaare lugt uit de moeraffen en ftilftaande waaieren, en die , welke uit het Vitriool- Phofphorifchazyn'en Zeezuur by yzer of zinc &c. gevoegd, B 4 4 ver-

<T) Zie deszelvs Verhandeling over de zwaarte &c. der lugten in de nouveaux memoires de 1' Academie des Sciences & Belles lettres de Berlin pour 1' anneé 1778.

Sluiten