Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

kringelyke lugt, dat is, waar van de ftof, welke 5er toe gebeefigd is minder weegt, als het gewigt bedraagt, het geen de brandbaare lugt, welke zy kan bevatten , ontbreekt om even veel te weegen als een even groote hoeveelheid gemeene lugt, zo zal dit werktuig behoorlyk vervaardigd , en met een deezer ligte brandbaare lugtzoorten gevuldt in de hoogte opryfen. Dan devvyl de lugt der Dampkring niet overal dezelfde digtheid heeft j maar dies te ylder word, hoe meer zy zig van de oppervlakte der aarde verwyderd, gelyk uit de aart van de perfing der lugt overvloedig optemaken, en door de ondervinding ten klaarften bevestigd is, zo moet hier uit noodwendig volgen, dat daar onder gelyke uitgebreidheeden de zwaarten* der hgchaamen tot elkander zyn in de reede hunner digtheeden , een Cubicq voet der bovenlugt minder weege dan een Cubicqvoet lugt op de oppervlakte der Aarde. Offchoon dus zodanig een Lugtbol, waar in dat geene plaats heeft, het geen wy zo even aanmerkten , de oppervlakte der aarde verlaat en zig in de hoogte verheft met eene fnelheid, gelyk aan het verfchil der gewigten van haar ftof en laading , en van het geen ontbreekt aan de lugt, waar meede zy gevuld is , om evenveel te weegen als de gemeene lugt in de benedenfte geweften der Dampkring, zo kan egter deeze

Sluiten