Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii VOORREDE*

krachten het mogten toelaaten, ten dienfle van meer gevorderden , èy een te brengen % want boe zeer der Kinderen boekkameren ook, in korten tyde , ge ft of eerd zyn geworden, meen ik wel te weeten dat 'er echter nog verfcheidenefakken zyn, die op eene welgefchikte wyze vervuld wordende, der Jeugd niet weinig nut en vet maak zouden aanbrengen, t Cod geeve dat bekwaamere Pennen dan de myne daaraan mogen arbeiden; want waarlyk, dezen werken te traag, en de onbekwaame te jverig; daar evenwel de eerstgenoemde*: nooit genoeg en de anderen altoos te veel gedaan hebben.

SCHAT-

Sluiten