Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDER ï. AND SCH E JEUGD. 27

4* # & Pi et je's moeder fchonk aan Govert, Spp en drank en ryklyk geld; En heeft, daarna, V hart haan zoontjes, Op veel hooger prys gefield.

L o d e w y k. Ik beken, Mynheer, dat dat kind met recht behulpzaam genoemd mag worden ; maar zou. den 'er zulke kinderen weL waarlyk beflaan?

gouverneur.

Dat pietje een Kunstbeeld zy , lodewyk , genoeg is het zo hy der Jeugd ten voorbeelde kan verftrekken. Het ware te wenfchen dat de ouders hun kroost minder door, veeltyds eigenzinnige, redenen en meer door voorbeelden leerden. De ouden begreepen de nuttigheid daarvan , vastftellende dat de mensch beter met voorbeelden, dan met woorden ondcrweezen wordt; „ want de weg tot de deugd, die door vermaaningen, aanraadingen, en " door geboden gefchiedt is lang 5 maar kort " en krachtig die door voorbeelden aangewee" zen wordt." plutarchus befchryftons, „dat ]] die van Lacedemoniën, voor een gebruik ',' hadden, om hunne Kinderen van de dron" „ ken-

Sluiten