Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HIJ HET, BESTE KAN. 31

leonard.

Gij hebt gelijk mijn dochter, men ziet zelden,

<sat dergelijke voorfpoeden van duur zijn

maar. . » ,

rosette.

Maar. . . wat betekend die maar? . - ;

leonard.

Dat hoedanig men zulk een gunftig lot moog befchouwen, zijn zij inmiddels 'er bezitters van, ca lachen om ons ongeluk. . . .

rosette.

De weldoener is nimmer onbeloond gebleven, «ien mag voor een tijd het zuure der wereldfche genoegens (maaken, maar eenmaal verfchijnt het zoete , en is ilandvaftiger dan dat van alle die fortuinmaakers — Mogelijk is de tijd kort, — men weet niet of.

leonard.

Gij zijt zinds eenige dagen van toon verandert Rofette. . . . zedert Karei Groothart Regent is geworden , dunkt mij

r e-

Sluiten