Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 19 )

wijs, benaeuwd, gequclc en gefolterd wordt il het eene uitgemaelrte waerheid, dat metop»gt tot de daed zelve, de zwaarmoedigheid altoos, als aenleidende oorzaek voorgaf en de razernij als uitvoerder volgt.

§ m

wacrom den tam mensch niet flcchr. «oor hce zelfde geval eene zect verfchillcnde gewacrwording onder gact dan een ander, maer ook wacrom dc een bij ee:i nacuwlijkt opmerkingwacrdig voorval iet onverdraeglijks gevoeld, en in eene inwendige mernij vervalt , dacr een ander in tegendeel door gebeurteniifen die niet fchijncn verdragen te konncn worden bijna niet onthust cn zeer gelatca waergenomen wordt, $ fo. Hier van daen hetbcfcende gezegde op het zien van den dood van deo ongelukkig OAUB door dc vier ondefcheider, Umperarnenten Non o^s pariter Unta infortunia Urrent [f]. Indien dan het ligchaem gezond en fterle u. oatia in ons geval, indien er geen zeer aendoenl,jk Zcnuwgeftel nocli een wWö t . «•«* placts heeft t cJinidlennochgcestlijkcofdenk.

beel-

tfl is. Wij * |^ h(t &.m ^ rampen met tveu Jierk getreff*»,

B %

Sluiten