Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEBLSPEL.

*5

't Befckaafd Europa, en mijn Nederlanden door, Zoo lang de zeden, langs een onbehoorlijk fpoor Voorrrennen , en van tijd tot tijd nog erger worden. Alle ongebondenheid, verbanning van goede orden, Vert.appLg van '.vare eer, en wat de deugd belaagd, Is juist het geen alleen der weereld thands behaag:. Usipetis.

O! zag' men velen op 'net pad van Bade treden! Zijne ouderliefde biinkt....

Patria.

Deze is in 't rijk der zeden Een hoofddeugd, en,... hoor toe, raijnDochter: want ik fchrik, Wanneer 'k die deerlijk zie vertrapt elk oogenblik. Eene oud: profetie haalt, in het Boek der boeken, 't Geen nimmer .iegt, en 't welk m°n fteeds moet onderzoeken, Nadruklijk als een nrrk der laatfte tijden aan, Dat alle liefde, hoe natuurlijk, zou vergaan.

Usipetis. En juist dit zelfde ziet men dagelijks gebeuren.

Patria.

loet ik, moe; gij dan nie. da: faood vergrijp betreuren! Usipetis.

Vooral, wanneer wen daar uit opmaakt, en vast weet Naar deze Profetie\

Patria.

Zij zegt het rond en breed, Dat daar op de ondergang der weereld (laat te volgen! Usipetis.

Men ziet met hartzeer ihands de Vaders, d.vaas verbolgen, B s Hun

Sluiten