is toegevoegd aan uw favorieten.

De schaaking, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. ioi r T F D E TONEEL.

de v0rigen, de heer van sachau, met

de castelein en eenige bedienden, die inkomen op ,t ogenblik dat de draagers de Draagftoel op neemen. Johan doet de Gordyntjes dicht.

% sachau.

II a! juist ter regter tyd! waar wiit gy heen?

drager.

Dat weeten wy niet, uwe genade!

sachau.

Dan zal ik u de weg wyzen. — Castelein, gy weet toch zeker dat dit de rechte kamer is?

castelein.

Ja uwe genade, N°. 10. —

sachau.

Hier is uw drinkgeld. (Hy geeft hem geld.)

castelein.

Ik bedank u onderdanig, uwe genade!

sachau, tegen de draagers. Volg my na, ( Zy gaan allen heen.)

G 3 ZES,