is toegevoegd aan uw favorieten.

De schaaking, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. lil

sachau.

Hoe! wat? neen myn Heer, gy moet myn fchoonzoon worden, of. —

rosendaal.

Myn heer van Sachau! ik had uwe dochter voor myn vriend gefchaakt , maar als ik haar nu oök nog voor hem trouwde, ik geloof dat hy zelf zou vinden, dat ik de vriendfehap een weinig overdreef;, — dus uwe toeftemming myn heer van Sachau: — en om dat met een te laaten doorgaan. (Hy plaatst zich naast Wilhelmina.) Hier ftaat nog een paar.

sachau.

Hoe! gy wilt myne nicht trouwen?

rosendaal.

Ja, myn heer, als gy 'er niets tegen hebt

wilhelmina.

Wat is dat voor een manier, hy vraagd my in 't geheel niet. Ei ei heer Baron, wanneer gV reeds zo dispotiek met uw Meisje leeft, hoe zult gy dan eens met uwe vrouw omipnngen!

rosendaal

Heet dat dispotiek zyn, wanneer men zich vrywillig in eene eeuwige fiaverny begeeft''

s a c h a u , ( 'dit intu /c htn hèg dê 'flf heeft, ter zyde, ) op deeze wyze raak ik van beiden

ver-