Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D Ë fÜIrJHÖO'PÈN; $g

jfust, en die tot het zwaard veroordeeld word; Een bermhartig God, oorfprong van het levens, gaf wetten van onderdrukking en moord ; hij maakte die voor 't heelal , fchoon hij dezelven flechts aan één mensen ontdekte.... Hij vestigde die van alle eeuwigheid af, fchoon hij dezelven eerst onlangs afkondigde.. Zij zijn een genoegzaame regel, en evenwel voegde hij 'er een boek bij: dit boek moest een helder licht verfpreiden , de volmaaking en het geluk te weeg brengen; ert evenwel, daar men op elke bladzijde , bij elke uitdrukking , duistere , afgebroken en tegenflrijdige zinnen vind, moest men die, zelfs geduurende het leven van den Apostel, uitleggen , en 'er aanmerkingen over maaken. De uitleggers, önderfcheiden in hunne gevoelens, verdeelden zich in tegenflrijdige en vijandelijke gezindheden — De eene houd ftaande , dat ali zijn waare opvolger is; de ander verdedigt omar. en abubeker. De een lochent de eeuwigheid van den Koran, de ander de noodzaaklijkheid der handvvasfehing en der gebeden. De Carmaat veroordeelt de bedevaarten , en vergunt den wijn. De Hakemiet predikt den overgang der zielen ; ert 'èr zijn twee-en-zeventig verfchillende partijen, waarvan gij de vaandels tellen kunt (6) , dié

hier-

(6) De Mufulmannen tellen 'er doorgaands tweeënzeventig ; maar ik las bij hen een w.erk , dat 'er mear dan tagrig optelt , waarvan de eene wijzer was f dan de andere.

h i

Sluiten