Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PUINHOOP EN. 185

gebrekkige , en onvoldoende wonderen ? waarom niet liever, in plaats van alle de omwentelingen der Natuur, de gevoelens veranderd? waarom de menfchen gedood of verfchrikt , in plaats van hen te onderrichten, en te verbeteren?

ó Bijgeloovige , en echter hardnekkige ftervelingen ! Geen onzer is zeker van het geen gisteren gebeurde , van het geen heden onder onze oogen gebeurt; en wij zullen zweeren op het geen meer dan twee duizend jaaren geleden is.

Zwakke, en te gelijk trotfche Stervelingen! de wetten der Natuur zijn onveranderlijk , en onnafpoorlijk. Ons verftand is vol zwijmeling en ligtzinnigheid , en wij willen alles beflisfen , alles begrijpen! lil waarheid, het is ligter, dat het gantfche menschlijk genacht dwaalt, dan den aard van een Hofje te veranderen.

Wel nu, zeide een der Leeraars , wij zullen de daadlijke bewijzen laten berusten , omdat zij twijfelachtig kunnen zijn; gaan wij over tot de bewijzen der redeneeringen; tot die , welken uit de leer voordvloeijen.

Een Iman van de wet van Mahomet naderde vol vertrouwen in den open kring; hij keerde zich naar den kant van Mekka, zeide met ftaatigheid zijne geloof- belijdenis: eere zij God! op ; en fprak verder, op eenen ernftigen en nadruklijken toon: „ De waarheid blinkt middagklaar , de waarheid behoeft niet onderzocht te worden." Den Koran toonende, zeide hij : M 5 » zie

Sluiten