Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEPUINHOOPEN.

ten in den hemel ; hij doet hen den dood als 't hoogfte goed wenfchen; bedreigt de bloodaards met de hel; belooft het paradijs aan de heldhaftigen; hij bemoedigt de zwakken, door de Helling van een bepaald noodlot. — In één woord , hij bewerkt den invloed, dien hij nodig heeft, door alle de aanlokfelen der zintuigen , door de drijfveeren van alle hartstochten in beweeging te brengen.

„ Welk een verfchillend charakter heeft onze godsdienst! Zijne heerfchappij, gevestigd op den tegenftand van alle neigingen , op de vernietiging van alle hartstochten , bewijst, hierdoor , zijne hemelfche afkomst. — Hoe zeer bevestigt zijne zachte medelijdende zedenleer, en alle zijne geestlijke aandoeningen, dat hij van God zijnen oorfprong nam?.*, 't Is waar, dat veelen zijner Hellingen boven het bereik van 't menschlijk verftand zijn , en de reden een eerbiedig ftilzwijgen opleggen ; maar dit bevestigt juist zijne godlijke openbaring, vermids de menfchen nooit zulke verborgenheden hadden kunnen uitdenken." De leeraar hield den Bijbel in de eene hand, en in de andere de vier Euangelisten , en begon te verfraaien, dat God, in het begin (na dat hij eene eeuwigheid had doorgebracht, zonder iets te doen, zonder eenig erkend oogmerk,; eindelijk het befluit nam, de waereld uit niets voordtebrengen ; dat hij. 't gandsch heelal in zes dagen fchiep; dat hij den zevenden dag rustte; dat hij het eerfte paar menfchen in een welN lus--

Sluiten