is toegevoegd aan uw favorieten.

De puinhoopen; of, Beschouwing van de omwentelingen der staaten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*«3 DE PUINHOOPEN. ' volgends vond het vernuft de veel eenvoudig» kunst uit, om de teekenen toetepasfen op de

klan-

,, De Sperwer is het zinnebeeld der zon en van het hein, wegens zijne foelie vlucht, die hem in het hoogde van het lucht-gewest, waar overvloedig licht « , verheft

„ De Visch is het zinnebeeld van afkeerigheid; en het Nijlpaard, dat van geweld; omdat het, gelijk men zegt, zijnen vader dood en zijne moeder verkracht. Van daar , zegt Plutarchus , is het beeldfprakig opfchrift in den tempel van Saïs afkomstig, alwaar men in het voorportaal , i) een kind, S) een grijsaard, 3) een Sperwer, 4) een Visch, 5) een Nijlpaard afgefchilderd zag, 'C geen de volgende beteekenis had, als 1) de komst in het leven, 2 ) de verlating van het zelve, 3) God, 4) de haat, 5) de onrechtvaardigheid. (Zie Ijls en Ofiris.)

De Egijptenaars, voegt hij 'er bij , fchilderen de waereld af, door een Tor, Scharrabeus genaamd, omdat dit infeft, tegen de gewoone orde van zijn loop, een bal, die zijne eieren bevat, agter zich uitfloot' even gelijk de hemel der vaste fterren de zon ([dooier van het ei) in eene, aan haaren omloop tegengefteide richting , als agter zich voord floot.

„ De waereld beelden zij af door het getal vaa vijf, 't geen dat der hoofdftoffen is; naamlijk, zegt Diodorus, de aarde , het water, de lucht, het vuur de dunne hemelftof, of de geest van alles, (de Indiaanen tellen dezelfde hoofdftoffen ) en, volgends de verborgenheden in Maerobius, is de opperfte God, of

eer-