Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wangestalten der ruggraat. 29

de benedenfte ledemaaten, en had hierom, bijkans zes maanden meerendeels moeten te bedde liggen.

Het zoontjen van den Heere j. w. is niet alleen eenen langen tijd onderhevig geweest aan eene zelfde verlamming als pott befchrijft, maar tevens ook aan eene koude, dog niet fterk vloeijende verzweering, onmiddelijk beneden den onderhoek van het regter fchouderblad , waar uit nogthands nimmer, eenige de minfte beenfchilfer, eenig het minfte bcengruis is uitgeworpen.

De jonge Juffer v. d. v. vermoedde men niet dat eenig gebrek had in de ruggraat, zoo zeer was men reeds gewoon aan het vooroverhangen van haar hoofd, dan, na zij begon te klaagen over eene aanhoudende pijn in den nek, op de hoogte van den zesden halswervel, en over een doof gevoel en krachteloosheid in de armen en handen. Het laatfte zelfs was inzonderheid de reden, waarom men eerst mij, en vervolgends ook den Hoogleeraar bonn raadpleegde.

Bij voorbefchreevene dienstmeid, had, toen

ik

Sluiten