is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek van den aard der voorspellingen, wegens den messias, in de schriften des Ouden Verbonds.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke den Mesfias kenfchetzen. 7*

„ [Zij zullen allen gewaagen van dit heil.]

3» Op [de geringften zelfs], uw knechten en maagden,

„ Zal ik ftorten mijnen geest.

L Dan zal hemel en aarde van wonderen vol zijn;

„ Het bloed [der aarde] flijgt ten hemel in vuurigen rook.

„ De Zon zal in het duister fchuilen;

„ De Maan zal verkeeren in bloed,

„ Eer hij verfchijnt de vreeslijke dag van Jova.

„ Dan zal behouden worden, alwie mij vereert."

Zoo zal dan ontkominge zijn

Op Zions berg en te Jeruzalem.

Dezen zullen de blijde tijding brengen (ƒ),

Dat Jova hen geroepen (behouden) heeft,

Naar zijne belofte.

*

„ In deze laatfte dagen, (dus fpreekt Jova)

„ Als ik Juda en Jeruzalem zal flaaken uit de gevangenis,

„ Dan zal ik vergaderen alle Heidenen

„ In het dal uws Godsgerichts (#).

„ Dan zal ik hen richten, omdat zij mijn Volk,

„ Mijn geheiligd Israël,

„ Ver-

(ƒ) Volgends de LXX, die hier Q^YiiOI voor CYTw^S") gelezen hebben.

(g) Het dal Jofaphats, doelende op de zegerijke overwinning van Koning Josaphat 2 Kron. XX. 16. env. E 4