is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der astrologie, of De nieuwe planeet-lezer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERREN VOORZEGKUNDE. 73

iyke Perfoonen hebben, en als 'er een van deze twee Planeeten in exalation of eigen Huis gevonden word, en de geboorne uit een aanzienlyke ftam is voortgefprooten, kan hy een Generaal of Admiraal worden, en daar by zeer gelukkig zyn, maar als hy uit een lagere of burgerftaat is gebooren, kan hy een aanzienlyke bediening of eer-ampt bekoomen, als $ een afpeót daar op maakt, word den geboorne van een Koning of Vorsi. een aanzienlyke bediening gegeeven, waar van hy veel voordeel zal genieten, maar verdriet en fchaade van zyn zoons bekoomen, en als o" een afpeet daar op maakt, word dat bovengenoemde geluk veel gemindert, en de geboorne word als hy ook eenige groote dingen bekomt, daar over gehaat en benyd.

23. De A trigon of sfe fextie, t> en £ als zy in goede Huizen ftaan, en ¥ en g goede beteekenisfe geven, voorfpeld 't goede neeringe en dagelykfche verdienfte van des geboorne ftaat en heerfchappy, maar met veel moeite en verdriet, en des geboorne broeders konnen vroegtydig affterven.

24. De A en *, f en © als zy in goede Huizen en teekens ftaan, voorfpelt eer en waardigheid, adelyke ftaat, en een goede naam, te meer als de geboorte by dag is gefchied, en de afpèdt in mannelyke teekens voorvalt, maar als de geboorte by nagt is gefchied, zo verzwiert de geboorne zyn vaderlyk erfdeel, maar door zyn naarftigheid, en mee veel moeite, word hy weer andere goederen deelachtig.

25. De A of t; en ?, als zy in goede of eigen Huizen, of in exalation zyn, is de geboorne zagtmoedig, eerzaam, en van een goede levens-

E $ aart,