is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkwaardigheden uit het leven van Jesus. Volgends de vier evangelisten in overeenstemming gebracht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Üit HET LEVEN VAN JESUS.

67

ö'tn daaglijks aan onzen Doop en verbindtenis te gedenken, die wij naderhand ook vrijwillig vernieuwd hebben, en ons dit tot eene opwekking te laten verftrekken, om in ons gantfche leven zoo te denken en te handelen, zoo als het waare belijders en Verëerers van God, en inzonderheid echte navolgers vart jesus ghristus toebehoort, die ten koste van zijn dierbaar bloed verlost zijn !

Reeds eer ik denken kon, in mijne tedertte kindsheid, heeft God mij zoo groote genade bewezen; Hij heeft mij aandeel aan christus jesus en aan de vruchten van Zijne verlosfing gefchonken; Hij heeft mij plegtig tot Zijn kind aangenomen. — En ik had deze genade door niets verdiend, ó Welke aanfpooring tot dankbaarheid, tot gehoorzaamheid aan den zoo boven alles genadigen God * eri tot vervulling der zoo billijke voorwaarden, ondeir ivelken ik deze genade voor eeuwig behouden kan 1j

NEGENDE AFDEELING.

Vervolg der* Gefchiedenis van de Prediking m Doop yan johannes.

[-TTerwijl johannes zich dus met doopen en leeren bezig hield, had het gerucht van hém, vart zijn gedrag, van zijne ftrenge levenswijze, van zijnen doop, van zijne nadruklijke reden, en de uitdxuklijke verzekering, dat hij de komst van den naE i dg.