Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

336 GEDENKWAARDIGHEDEN

gebrekkig werk ontdekken mogen ! Doch , ontvaft* gen wij dezelve hier al niet, geen nood : hier na koomt de dag der vergelding. Het loon der getrouwe Dienstknechten zal groot zijn in de hemelen. ~ ÏVlaar, die blinde Leidslieden der blinden, vanwelke jesus (vs. 39.) fpreekt, en hoedanige de meefte Leef aars van zijnen tijd waren, hoe ongelukkig zijn die voor zich zeiven , en hoe gevaarlijk voor anderen. De Heer beware ons, dat wij hun niet gelijk worden, en dat wij ons aan zoodanigen niet toevertrouwen ! Houden wij ons alleen aan Hem, die het Licht, de eenige Verlichter der wereld is, dan zullen wij niet dwalen of ftruikelen. Dat niemand zich ligt vermeete, om een Leidsman en Beflierder van anderen te zijn, op den weg der zaligheid! Doch, die daar toe geroepen is, dat die zich door jesus alleen en zijnen Geest, late voorlichten , alleen naar zijn Evangelie beftiere , en elkert blinden naar je* sus henen wijze! — Laat ons hart maar Vol zijn van Hem , van zijne liefde, van zijne genade en trouw : op dat onze mond, uit den toevloed des harten , het goede fpreke, en wij door woord en daad malkanderen ftichten, en eene eer voor onzen heer, en voor den Hemelfchen Vader zijn mogen» (Verg. vs. 45O H.]

ACHT

Sluiten